יצירת חיבור לשולחן עבודה מרוחק או לשרת טרמינל במשרד : ( Microsoft Remote Desktop Services ( RDS

1. תחילה יש לגשת ל: התחל / כל התוכניות / עזרים / שולחן עבודה מרוחק
2. בחלון התוכנה שנפתחה נלחץ על "אפשרויות" כדי להרחיב את כל הגדרות
3. בחלון תוכנת התתחברות שנפתח נמלא את הפרטים הבאים:

לחץ כדי כדי להמשיך למדריך
בחלונית "כללי"
שם המחשב שלנו במשרד :  ………………  (יש לבדוק את שם המחשב שלנו שאנחנו נמצאים במחשב במשרד ע"י כניסה ל"לוח הבקרה" ושם לבחור "מערכת") לדוגמא: SHAY-PC
שם התחום/שם המתשתמש : ………………………….  (שם המשתמש המשמש אותנו להתחברות למחשב במשרד) לדוגמא: OCTAVEshay
לא ללחוץ על התחבר לא תגיעו לשום מקום ,יש להמשיך במדריך עד הסוף
4. אחרי השלמת השדות בשם מחשב ובשם המשתמש נעבור לחלונית האחרונה "מתקדם"
5. בחלונית – "מתקדם" נגש לחלק התחתון – "התחבר מכל מקום" ונלחץ על כפתור "ההגדרות"
6. בחלונית "הגדרות" של "התחבר מכל מקום" נמלא את הכתובת של השרת
(יש לשאול את מנהל מערכת המחשבים באירגון לכתובת השרת)  לדוגמא : remote.mycompany.co.il
7. אחרי רישום כתובת השרת נלחץ על לחצן ה"אישור" לחזרה לחלונית "מתקדם" ומשם נחזור לחלונית "כללי"
8. בחלונית "כללית" נגש לחלק התחתון "הגדרות חיבור" ונבצע "שמירה בשם" לשולחן העבודה לחיבור שיצרנו לשימוש חוזר בחיבור
9. בסיום נלחץ על "התחבר"

מצורף מדריך STEP BY STEP :

1. תחילה יש לגשת ל: התחל / כל התוכניות / עזרים / שולחן עבודה מרוחק

 

2. בחלון התוכנה שנפתחה נלחץ על "אפשרויות" כדי להרחיב את כל הגדרות

 

3. בחלון תוכנת התתחברות שנפתח נמלא את הפרטים הבאים:

שם המחשב שלנו במשרד : ……………….. (יש לבדוק את שם המחשב שלנו שאנחנו נמצאים במחשב במשרד ע"י כניסה ל"לוח הבקרה" ושם לבחור "מערכת") לדוגמא: SHAY-PC
שם התחום/שם המתשתמש : ………………………….  (שם המשתמש המשמש אותנו להתחברות למחשב במשרד) לדוגמא: OCTAVEshay
לא ללחוץ על התחבר, לא תגיעו לשום מקום ,יש להמשיך במדריך עד הסוף …….

 

4. אחרי השלמת השדות בשם מחשב ובשם המשתמש נעבור לחלונית האחרונה "מתקדם"
5. בחלונית – "מתקדם" נגש לחלק התחתון – "התחבר מכל מקום" ונלחץ על כפתור "ההגדרות"

 

6. בחלונית "הגדרות" של "התחבר מכל מקום" נמלא את הכתובת של השרת
(יש לשאול את מנהל מערכת המחשבים באירגון לכתובת השרת) לדוגמא : remote.mycompany.co.il
7. אחרי רישום כתובת השרת נלחץ על לחצן ה"אישור" לחזרה לחלונית "מתקדם" ומשם נחזור לחלונית "כללי"

 

8. בחלונית "כללית" נגש לחלק התחתון "הגדרות חיבור" ונבצע "שמירה בשם" לשולחן העבודה לחיבור שיצרנו לשימוש חוזר בחיבור
9. בסיום נלחץ על "התחבר"

 

בהצלחה !!!!